Usluge

U svrhu zadovoljavanja socijalno - zdravstvenih potreba korisnika Dom pruža usluge:

·    prihvata i smještaja
·    mogućnost odabira menija (3 glavna obroka i 2 međuobroka)
·    radno-okupacijske aktivnosti (likovne radionice, zborno pjevanje, društvene igre,tematske radionice)   
·    organiziranje izleta i ljetovanja
·    fizikalna terapija i medicinska masaža
·    liječnički tretman (dolazak liječnika u Dom)
·    kompletna njega (umivanje, brijanje, kupanje, rezanje noktiju, pomoć u oblačenju, podjela terapije)
·    vizita glavne sestre
·    mjerenje šećera u krvi
·    mjerenje krvnog tlaka
·    sanacija dekubitalnih rana
·    spriječavanje komplikacija uslijed dugotrajnog ležanja
·    davanje klizmi
·    kateterizacija
·    obrada stome
·    uzimanje i transport materijala za laboratorijske pretrage
·    prijevoz korisnika do liječnika
·    dolazak psihijatra
·    pranje osobnog i posteljnog rublja
·    redovito čišćenje soba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zahtjevu korisnika Dom omogućuje pružanje dodatnih usluga kao što su:

·    usluge frizera, pedikera
·    dolazak svećenika
·    prijevoz korisnika radi obavljanja privatnih stvari

U Domu “Ivana” dan je organiziran na sljedeći način:

- 07.00 - 08.30 sati -   JUTARNJA NJEGA
- 08.30 - 09.30 sati -   DORUČAK, PODJELA TERAPIJE
- 09.30 - 12.00 sati -   KAVA, FIZIOTERAPIJA, DRUŽENJE, KUPANJE
- 12.30 - 13.30 sati -   RUČAK, PODJELA TERAPIJE
- 13.30 - 15.00 sati -   PODNEVNI ODMOR, DRUŽENJE
- 15.00 - 16.00 sati -   PODNEVNA NJEGA KORISNIKA, FIZIOTERAPIJA
- 16.30 - 17.00 sati -   MEĐUOBROK
- 18.00 - 19.00 sati -   VEČERA, PODJELA TERAPIJE
- 19.00 - 21.00 sati -   DRUŽENJE, NOĆNA NJEGA KORISNIKA, SPAVANJE
- 21.00 - 07.00 sati -   DEŽURNA SLUŽBA (MEDICINSKA SESTRA)

Site Login